Nádrž na dešťovou vodu

Uvažovali jsme o tom, jakým způsobem získávat během roku vodu pro zalévání zahrady: Vrtaná studna – voda je u nás v hloubce minimálně 20 metrů, náklady na vyvrtání studny jsou vysoké a studna sama by nefungovala moc dobře. Vodní sloupec ve vrtané studni by měl malý objem a při větším jednorázovém odběru vody (zalévání) se studna rychle zanáší pískem, který […]

Read more

Náklady na stavbu domu svépomocí

Množství peněz utracených za bydlení je tématem mnoha diskusí, které probíhají před začátkem stavby domu. V tomto článku najdete souhrn faktur a účtů z let 2010 až 2012, které jsme zaplatili, než bylo možné se stěhovat. Není zde cena za pozemek.   Souhrnné údaje o domu Zastavěná plocha: 142 m², z toho 27 m² garáž. Obytná plocha: 183 m², součet […]

Read more

Zateplení fasády svépomocí

V prvním roce bydlení (2013) nebylo dost peněz na kompletní fasádu a taky jsme s manželkou ještě přemýšleli o nějakém přístavku na nářadí. Takže fasádu by stejně nebylo možné dokončit. Proto jsem se rozhodl obložit dům polystyrenem a natáhnout perlinku + lepidlo. Náklady na tuto akci by měly být kolem 50000Kč, to je 200m² fasádního polystyrenu tloušťky 120mm, perlinka, hmoždinky, […]

Read more

Dřevěné schodiště svépomocí

Při rozhodování o tom, jak budou vypadat schody v našem domě jsme měli několik možností: Betonové, lité schody. Neumím udělat svépomocí a vzhledem k tomu, že schody by snížily prostor, který potřebujeme pro schodiště do sklepa, byla tato možnost zavrhnuta. Dřevěné schody s dřevěnými nosnými trámy. Příliš vysoká cena a komplikované napojení na stávající konstrukci. Nakonec jsme zvolili konstrukci dřevěných […]

Read more

Podlahy v rodinném domě

Říjen 2011 – Izolace Prvním úkolem před betonováním podlah je, odizolovat betonový povrch základní desky domu proti pronikání vlhkosti a radonu z půdy. Použil jsem asfaltový pás s hliníkovou fólií. Betonový podklad je natřen penetračním roztokem a asfaltové pásy jsou na něj lepeny natavením propanbutanovým hořákem. Při používání hořáku je třeba dbát na dobré větrání hlavně v malých místnostech, plamen […]

Read more

Zateplení podkroví minerální vatou

Sestavení roštů Před ukládáním izolačního materiálu – skelné vaty mezi krokve a kleštiny střešní konstrukce je zapotřebí sestavit rošt, který vymezí tloušťku vrstvy zateplení a zároveň vytvoří rovinu pro montáž sádrokartonu, nebo palubek. Já použil dřevěné latě velikosti 60×40, které zbyly ze stavby krovu. Krajní latě jsem přišrouboval ke zdi domu na hmoždinky. Potom jsem natáhl provázky, podle kterého byly […]

Read more

Topení dřevem a elektřinou

Výpočet tepelných ztrát Abych získal nějakou představu o rozložení tepelných ztrát v domě, vytvořil jsem projekt vytápění v programu RAUCAD/TechCON. Mnou nakreslený dům v tomto programu má tepelnou ztrátu 8,5kW při teplotě okolí -15°C a teplotě v pokojích 22°C. To odpovídá údajům z energetického štítku, který jsme nechali vypracovat kvůli stavebnímu povolení, takže v tom snad není moc chyb. Z […]

Read more

Obložkové zárubně

Září 2012 Když jsme dokončili pokládání podlah v celém domě, pustil jsem se do montáže zárubní. Zárubně jsou dodávány v rozebraném stavu, je potřeba je smontovat. Složenou zárubeň postavíme do vyzděného otvoru dveří a přichytíme nahoře stolářskou svěrkou. Na svěrku uvážeme olovnici a od provázku měříme levou a pravou část zárubně. Pomocí klínků, svěrek a rozpěrných desek nastavíme zárubeň tak, […]

Read more

Sádrová omítka

Červen 2011 – omítání vnitřních stěn Při výběru materiálu a technologie omítání máme k dispozici několik možností. Já se rozhodoval podle následujících kritérií: 1) Lepidlo s perlinkou a vápenocementová omítková směs Výhody: – známý a běžně používaný způsob omítání – přijatelná cena – jednoduchá technologie, je možné lehce dosáhnout rovných ploch, pokud je rovné zdivo Nevýhody: – vrstva lepidla neprodyšně […]

Read more
1 2 3