František Pospíšil

Na svých stránkách popisuji cesty, kterými jsem došel k zamýšleným cílům. Cíle se občas během cesty změnily.

Rodinný dům

Strop

Srpen 2010 – strop:

Při srovnávání cen a pracnosti sestavení jednotlivých druhů stropních konstrukcí jsem došel k závěru, že nejvýhodnější bude strop od firmy TOPOS Prefa Tovačov. Jedním z důvodů pro toto rozhodnutí byl i nedostatek času. Dnů kdy si můžu vzít dovolenou už je málo, léto se blíží ke konci a dům by měl být do zimy pod střechou. Takže bych chtěl, aby nám strop někdo dodal včetně montáže.

Pro konstrukci stropu byly použity předpjaté dutinové panely tloušťky 200mm. Jejich šířka je 1200mm, délka je řezána podle potřeby. To je nevýhoda, pokud by měl být tvar stropu hodně členitý. Panely nejdou při výrobě tvarovat, jenom dodatečně řezat. Já chtěl stropem zakrýt obdélníkové prostory, plán pro položení panelů sestavený projektantem Prefy je jednoduchý.

Otvor pro komín měl být původně vyřezán v panelu. Nakonec jsme se dohodli, že jeden panel bude rozřezán podélně na šířku 650mm a vložen do ocelového nosníku. Tato šířka panelu je vhodná pro sestavení celkové šířky stropu, kvůli komínu by stačil menší otvor. Otvory pro potrubí lze do panelu vrtat jenom v místech, kde jsou odlehčovací otvory. Provrtat žebro panelu nejspíš nebude tak jednoduché, navíc se tím poruší ocelová výztuha panelu.

dum-strop5

dum-strop2

Uvažoval jsem, jestli je nutné klást panely na betonový věnec, nebo je položíme rovnou na Ytong. Nakonec jsem na zdi nalil 5cm betonu vyztuženého ocelí, hlavně kvůli uložení panelů na vnitřní zeď domu. Tam budou panely blízko sebe a zbylý prostor vylitý betonem je příliš malý. Panely leží na tenké vrstvě suché malty, kterou dělníci sypou při pokládání. Trvalo jim to čtyři hodiny včetně hodiny čekání na kamion s druhou polovinou nákladu panelů.

Boční stěny panelů jsou tvarované tak, aby při jejich pokládání vznikaly drážky. Do těch se nakonec nalije beton, kterým jsou spojeny. Do některých drážek jsem vložil ocelové dráty, které jsou napojeny na věnec domu. Panely mají odlehčovací otvory, které jsou na koncích uzavřeny plastovými zátkami.

Ocelové výztuhy jsou pod úhlem 45° protaženy k budoucí podezdívce střechy tak, aby zachytávaly část šikmých sil, kterými působí na zdi střecha domu.

dum-strop3

dum-strop4