Indukční varná deska – oprava 2.díl

V minulém článku jsem se zabýval principem funkce indukční varné desky a výměnou vadných IGBT modulů. Dnes se zaměřím na příčiny chyby F5 a měření pracovního kmitočtu desky.

Chyba F5

Z návodu k indukční desce je zřejmé, že nefunguje komunikace mezi generátorem a řídící kartou.

Oprava je popsána v diskusích na webu poradte.cz a ebastlirna.cz. V diskusi je zmíněno několik možných závad. Některé se týkají mechanického přerušení sběrnice, další závady souvisí se španou funkcí napájecího zdroje. V mém případě je zapojení v pořádku, takže se zaměřím na napájecí zdroj. Ten je spínaný a je zapojen jako blokující měnič který pracuje na 27kHz. Zdroj napájí mikroprocesor indukční desky pořád, i v pohotovostním režimu, kdy deska očekává dotek na tlačítku power. Nejvíc namáhané součástky ve spínaném zdroji jsou elektrolytické kondenzátory a potom součástky v obvodu ochrany výkonového tranzistoru.

Než začnu měnit součástky, chci vědět, jak vypadá napájecí napětí, když displej zobrazuje chybu F5. Desku jsem připojil na oddělovací transformátor a osciloskopem změřil průběh napětí na kondenzátoru 220μF.

Kmitočet je 27kHz, citlivost osciloskopu je 1V/dílek, takže na napájecím napětí jsou impulsy s napětím cca 3V, to není dobré pro napájení mikroprocesoru. Projistotu jsem vyměnil všechny filtrační kondenzátory:

Kapacita kondenzátoru 220μF klesla na 190μF a vnitřní odpor je 4,2Ω. U nového kondenzátoru je vnitřní odpor v řádu desetin ohmu.Spínaný zdroj se teď rozběhne, ale jenom na chvilku. Potom se přesytí feritové jádro transformátoru, řídící obvod zdroje naměří větší proud a přestane budit výkonový tranzistor. Takže další chyba bude v obvodu ochrany výkonového tranzistoru. Jeden ze dvou rezistorů 27kΩ má nekonečný odpor. Vyměnil jsem ho a deska se rozběhla.

Tyto pokusy jsou prováděny s tím, že deska je připojena na oddělovací transformátor a pro snížení maximálního odebíraného proudu je do série s deskou vřazen výkonový odpor 600Ω. Při připojení desky na síťové napájení může dojít k úrazu, nebo poškození polovodičů zdroje.

Pracovní kmitočet indukční varné desky

Rád bych věděl, na jakém kmitočtu indukční varná deska pracuje, proto jsem kolem hrnce položil dva závity měděného drátu a připojil je na osciloskop:

Výkon desky jsem nastavil na první stupeň, takže elektronika pouští do cívky krátké impulsy signálu s kmitočtem 27kHz:

Na dvou závitech položených kolem hrnce je napětí 6,3V. Když je výkon desky nastaven na maximum, deska sníží pracovní kmitočet na 20kHz a napětí na závitech kolem hrnce se zvedne na 8V. Z naměřeného průběhu a pomalu klesajícího napětí na jednotlivých půlvlnách je vidět, že obvod potřebuje nějakou energii a čas pro přemagnetování z jedné polarity do druhé. Proto bylo nutné snížit kmitočet.

Větší plotýnka se stejným hrncem a krátkými impulsy při nejmenším výkonu zvládne přemagnetování rychleji, takže si může dovolit kmitočet 36kHz.

2 komentáře

  • Petr

    Zdravím
    Těch 27 kOhm odpor je v okolí LNK?
    Několik desek jsem sousedům na chalupě už opravoval, vždy to byly 3 kondy na “zelené” destičce.
    Díky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *