Zateplení fasády svépomocí

V prvním roce bydlení (2013) nebylo dost peněz na kompletní fasádu a taky jsme s manželkou ještě přemýšleli o nějakém přístavku na nářadí. Takže fasádu by stejně nebylo možné dokončit. Proto jsem se rozhodl obložit dům polystyrenem a natáhnout perlinku + lepidlo. Náklady na tuto akci by měly být kolem 50000Kč, to je 200m² fasádního polystyrenu tloušťky 120mm, perlinka, hmoždinky, […]

Read more

Podlahy v rodinném domě

Říjen 2011 – Izolace Prvním úkolem před betonováním podlah je, odizolovat betonový povrch základní desky domu proti pronikání vlhkosti a radonu z půdy. Použil jsem asfaltový pás s hliníkovou fólií. Betonový podklad je natřen penetračním roztokem a asfaltové pásy jsou na něj lepeny natavením propanbutanovým hořákem. Při používání hořáku je třeba dbát na dobré větrání hlavně v malých místnostech, plamen […]

Read more

Zateplení podkroví minerální vatou

Sestavení roštů Před ukládáním izolačního materiálu – skelné vaty mezi krokve a kleštiny střešní konstrukce je zapotřebí sestavit rošt, který vymezí tloušťku vrstvy zateplení a zároveň vytvoří rovinu pro montáž sádrokartonu, nebo palubek. Já použil dřevěné latě velikosti 60×40, které zbyly ze stavby krovu. Krajní latě jsem přišrouboval ke zdi domu na hmoždinky. Potom jsem natáhl provázky, podle kterého byly […]

Read more