Čítač s GPS normálem – 4. Displej

Koncepce Rozlišení měřícího přístroje, to znamená počet číslic na displeji, by měl odpovídat normálu, s kterým je měřená hodnota porovnávána. To znamená, že když mám v čítači jednoduchý krystalový oscilátor, bez teplotní kompenzace, nemá smysl mít na displeji víc než pět míst. Kmitočtovým normálem popisovaného čítače je GPSDO. Vzhledem k jeho stabilitě budeme schopni měřit kmitočet 1GHz s rozlišením 0,01Hz. […]

Read more

Procesor ATxmega128A1U

Při seznamování s TFT displejem jsem dospěl k názoru, že procesory řady ATmega mají pro tuto aplikaci malý výkon. Pokud má být několikrát za sekundu periodicky překreslováno větší množství hodnot zobrazovaných na displeji, tak procesor už nemá moc času pro další práci. Navíc, TFT displej je vhodné připojit prostřednictvím 16-ti bitové sběrnice, další piny jsou nutné pro řízení komunikace. Takže […]

Read more

Standby pájecí stanice

Do programu pájecí stanice z minulého článku jsem chtěl zakomponovat funkci standby – teplota pájecího pera klesne na nějakou nízkou teplotu, např. 100°C. První úvaha byla, přejít do tohoto režimu při stisku tlačítka rotačního kodéru. Ale taková funkce mě neuspokojila. Nechce se mi uvažovat o tom, jak dlouho nebudu pájet a jestli má smysl pájku přepnout do standby režimu. Chtělo […]

Read more

Program PID regulátoru mikropájky

Jedním z cílů vlastní konstrukce pájecí stanice bylo, naučit se naprogramovat PID regulátor teploty. Proporcionální, integrační i derivační složka regulátoru je realizována programem v procesoru ATmega8. Do regulátoru vstupuje regulační odchylka, ta je vypočtena jako rozdíl požadované a naměřené teploty na termočlánku pájecího pera. Vystupuje akční veličina, tou je střída PWM signálu, kterým je řízeno napájení topné těleso pájky Solomon […]

Read more
1 2