Osvětlení pracovního stolu

Pracovní stůl mám osvětlen čtveřicí halogenových žárovek, každá z nich má příkon 50W. Ke spínání a regulaci jejich jasu používám zařízení, popisované v tomto článku.

regulator_osvetleni

Zapínání

Obvod je k síťovému napájení připojen prostřednictvím tlačítka a relé. Tlačítko je připojeno na svorky X7-1 a X7-2. Síťové napětí na X1-1 a X1-2. Při stisku tlačítka je připojen síťový transformátor. Napětí na sekundárním vinutí je usměrněno a přes tranzistor T6 přivedeno na relé. Tranzistor je otevřen procesorem, jehož pin PD0 je ihned po resetu v úrovni H. Relé připojí síťové napětí a tlačítko může být uvolněno, po celou dobu činnosti obvodu je relé sepnuto. Tento způsob připojení síťového napětí jsem použil, abych mohl obvod vypnout dálkovým ovládáním a nebyl potřeba nějaký stand-by mód. Zároveň mám možnost obvod vypnout tlačítkem, protože při jeho dalším stisku se rozsvítí optočlen OK1. Procesor může postupně ztlumit jas žárovek a úrovní L na PD0 odpojit relé.

Procesor ATmega128

Mikroprocesor má pro tuto aplikaci zbytečně velký výkon. Ale použil jsem jej, protože má dostatek PWM kanálů a byl v šuplíku. PWM kanály ovládají triaky, další piny spínají jednotlivé barvy RGB ledky, která informuje o aktuálním stavu zařízení. Optočlen OK2 dodává informaci o průchodu síťového napětí nulou, stará se o synchronizaci časovačů PWM kanálů se síťovým napětím.

Přijímač IR signálu

Slouží k ovládání regulátoru. Koupil jsem ovladač od televize, na osciloskopu odsledoval průběh signálů pro několik tlačítek a podle toho napsal program. To je téma na jiný článek. Prostřednictvím tlačítek ovladače je možno regulovat jas jednotlivých žárovek. Aktuální nastavení jasu je možno uložit do paměti EEPROM procesoru a přiřadit k tlačítkům, které byly původně určeny pro volbu televizních kanálů. Po resetu procesoru je vybrán jas určený tlačítku 1 a potom je k dispozici dalších 8 paměťových míst.

Tříbarevná LED

Modrá bliká při stisku IR ovladače, červená informuje o max, nebo min. jasu ovládané žárovky. Zelená LED svítí při přeprogramovávání jasů v EEPROM.

Upozornění:

Část přístroje je galvanicky spojena se sítí, při práci je nutno dodržovat všechny zásady spojené s konstrukcí tohoto typu.

Autor nenese zodpovědnost za případné škody nebo zranění způsobená popisovaným zařízením.

Schéma a deska: Osvetleni

Projekt do AVR studia: PWM_regulator

One comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *